15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Meydanı'nın İhalesi Gerçekleştirildi

Haber Tarihi : 27.12.2017 12:08:03 Mülkiyeti Bilecik Belediyesine ait eski ismiyle Seven Çarşısı olarak bilinen yeni adıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanının ihalesi gerçekleştirildi.
A +   A -

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bilecik merkez İstiklal Mahallesi üzerinde 89 ada, 12 ve 13 parseldeki taşınmazın eski ismiyle Seven Çarşısı olarak bilinen yeni adıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanının ihalesi gerçekleştirildi.

13 nolu parseline ihale dokümanında yer alan projesine uygun olarak meydan ve kapalı otopark projesinin alt yapı, üst yapı ve peyzaj düzenlemelerini yaparak idareye bırakmak, 12 nolu parsele ise projesine uygun olarak, alt yapı, üst yapı ve Alışveriş Merkezi (AVM) teşkil eden binanın ve bağımsız bölümlerin eksiksiz halde yapıp tamamlayıp satışı karşılığı gelir paylaşımı şeklinde belirlenen ihale gerçekleştirildi.

89 ada ve 13 parselde projesi idare tarafından yaptırılmış meydan ve otopark düzenlemesinin projesine uygun olarak alt yapı, üst yapı ve peyzaj düzenlemesini yaparak idareye teslim etmek, 12 nolu parselde ise, idarece yaptırılmış olan uygulama projelerine uygun her türlü teknik altyapı, üst yapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare belediyemiz gelir payının ödenmesidir. 89 ada, 12-13 parsel sayılı 2 bin 968 metre kare alana sahip, ticaret ve hizmet alanı imarlı taşınmaz üzerinde bağımsız bölümlerin yapılması, pazarlanması, satılması ve idare payının ödenmesidir şeklinde kararlaştırıldı. İdarenin vereceği karar sonrasında sözleşmenin imzalandıktan sonra 30 gün içinde yer teslimi yapılacak işin tamamlanma süresi 15 ay olarak belirlendi. Firma tarafından verilen teklifler sonucunda idareye gelir paylaşımından yüzde 50 oranında gelir paylaşımı esas alınarak neticelenen ihale idarenin vereceği karar sonrasında karara bağlanacak" ifadelerine yer verildi.