Bilecik Belediyesi'nden İçme Suyu Hakkında Açıklama

Haber Tarihi : 05.01.2018 15:24:09 Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bilecik’teki içme suyu ile ilgili vatandaşları bilgilendirme amacıyla yazılı açıklama yapıldı.
A +   A -

Bilecik’teki içme suyuna ilişkin detaylı bilgilerin verildiği açıklamada, “Son dönem de belediyemize gelen şikayetlerde ilimiz içme suyunda dezenfeksiyonun yetersiz olduğu, bu nedenle çocuklarda ishal ve benzeri rahatsızlıkların şebeke suyundan kaynaklandığı, suda bulunan kireç miktarının yüksek olması nedeniyle suyun kirli olduğu ve içilebilir olmadığı, su arıtma cihazı satışı yapan bazı firmaların tanıtımlarında kullandıkları elektroliz testiyle çökelti oluşumunu göstererek şebeke suyunun içilebilir olmadığıyla ilgili şikayetler almaktayız. Suyumuz hiç bir kimyasal ve fiziksel arıtım prosesinde temizlenmesi gerekmediği için işlemden geçmemektedir. Yalnızca ülke geneli uygulanan klorlama ile dezenfeksiyon işlemi uygulanmaktadır. Çok daha sağlıklı koşullara sahiptir. Suyumuz İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından verilen izin dahilinde içme suyu statüsündedir ve düzenli olarak analizlerle denetim altındadır” denildi.

Sularımız 7 gün 24 saat kontrol ve analiz altındadır

Belediyenin her türlü duruma karşılık suyla ilgili şikayetleri titizlikle değerlendirildiği bilgisinin de verildiği açıklamada, “Şikayetlerin olduğu yerler kısa sürede belediye ekiplerimizce portatif su analiz ve kontrol cihazları desteğiyle şikayetin olduğu bölgede bulunan kamu kurumu ve toplu kullanım noktalarından su numuneleri alınıp kimyasal su analizleri yapılarak şikayetler değerlendirilmektedir. Ayrıca İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ilimizde bulunan farklı noktalardan su numunesi alınarak bağımsız kimyasal ve mikrobiyolojik testlerden geçerek belediyemize kurumca sonuçlar rapor edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Sularımız detaylı kimyasal ve mikrobiyolojik testlerden düzenli olarak geçmektedir

Açıklamada ayrıca suyun detaylı kimyasal ve mikrobiyolojik testlerden düzenli olarak geçtiği belirtilerek, "İlimizde suyumuza uygulanan ve söz konusu yönetmeliklere göre yapılan 80 parametre analiz içerisinde kireç bir kirlilik olarak kabul edilmediğinden sürekli ölçümü ve denetimi de yapılmamaktadır. TSE (Türk Standartları), EC ve EPA (Avrupa Standartları)’nda da bu değer analiz listesinde bulunmazken yalnızca WHO (Dünya Sağlık Örgütü) standartlarında (500 miligram CaCO3) üst limiti mevcuttur. Bu üst limit aşırı yüksek bir limit değerindedir. İlimiz kireç değeri bu limitlerin altındadır ve orta sert sınıftadır. Suyun (Kireci) kaynaktan/toprak yapısından kaynaklanmaktadır. Kireçli suyun kullanımının, daha fazla sabun, deterjan kullanımına neden olması ve ısıtılan sularda çökelti oluşturması dışında belirgin bir sorunu bulunmamaktadır. Aksine insan vücudu için kireçli su iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Bu nedenle bazı kaynaklarda insan sağlığına pozitif etkileri de rapor edilmiştir. Bilecik’te kullanıma sunulan suların söz konusu kimyasallarla hiçbir şekilde teması söz konusu değildir. Ayrıca belediyemizce kullanıma sunulan içme suyumuz Bilecik İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (10 parametre) ve Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğüne (70 parametre) bağlı laboratuvarlarla bağımsız denetimi ve Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından da Portatif Su Analiz ve Kontrol Cihazlarıyla sahada düzenli iç denetimi sağlanmaktadır. Suyumuz detaylı kimyasal ve mikrobiyolojik testlerden düzenli olarak geçmektedir. Bu nedenle mevcut durumda belediyemizin kireç giderimi üzerine teknik açıdan bir gereklilik oluşmadığından bir çalışması bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Belediyemiz tam otomatik klorlama sistemi ile hizmet vermektedir

Açıklamada, Bilecik Belediyesinin klorlama sisteminde revizyona giderek teknoloji kullanımını arttırmış ve tüm su depolarında tam otomatik klorlama sistemine geçtiği hatırlatılarak, Belediyemizce içme suyunda sadece klorla dezenfeksiyon sağlanması amacıyla ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’ kapsamında kullanılması zorunlu olan klorlama işlemi uygulanmaktadır. Ayrıca bu işlem sadece ilimizde değil Türkiye ve Dünya genelinde kullanılan bir uygulamadır. Klor dozu en fazla 0,5 miligram olacak şekilde dozlanmaktadır. Bu değer insan sağlığını bozmayacak kadar az bir miktardır. Klor birçok mikroorganizmanın oluşumunun engellenmesi için eklenmektedir. Klor dozlanması durumunda, suyun işlendiği depodan kullanıcıya ulaştığı çeşmeye kadar sürekli dezenfeksiyon sağlayan tek yöntemdir. Belediyemiz hizmette olan depolarında, klorlama sisteminde revizyona giderek teknoloji kullanımını arttırmış ve tüm su depolarında tam otomatik klorlama sistemine geçmiş bulunmaktadır. Yeni sistem dahilinde sistem detaylı ölçüm ve doğrulama sonrası serbest klor değerini ölçerek, suya eklenecek sıvı sodyum hipoklorit ideal dozunu otomatik ve ideal standartlarda ayarlamaktadır” denildi.

Sularımızda belirtilen limitlerde dozlama yapılmaktadır

Bilecik’teki içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik kapsamında belirtilen limitlerde dozlama yapıldığı belirtilerek, “Şikayetler sonrası ilimizde içme suyu depolarında 7/24 faaliyette olan otomatik klor dozlama sistemimizde yaptığımız incelemelerde su içerisinde dezenfeksiyon amaçlı dozlanan sodyum hipokloritin (sıvı klor) dozajında son dönemde ’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’ kapsamında belirtilen limitlerde dozlama yapıldığı görülmüştür. Dozlama noksanlığının olmadığı ve bu nedenle suda mikrobik üremenin olmayacağı, insan sağlığına risk oluşturabilecek bir sorun oluşturması da mevcut koşullarda söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı.

Arıtma cihazlarının bakımı ve kontrolü

Arıtma cihazlarıyla ilgili bilgilerin de verildiği açıklamada; ’’Vatandaşlarımızdan bu tarz uygulamalarda temiz olarak gösterilen suya bir miktar tuz ilave ederek gösterilen suyun yeniden bulandığını görmelerini önermekteyiz. Lütfen bu yanıltıcı tanıtımları dikkate almayınız. İlimiz suyu, içilebilirlik raporlu olduğu için arıtma cihazı kullanımına ihtiyaç olmadığı kanaatindeyiz. Tat, lezzet ve kireç giderimi gibi faktörleri değiştirdiği için vatandaşlarımız yine de bu tip cihazları tercih etmektedir. Yaşam konforunu arttırmak amacıyla arıtma cihazlarının kullanımında bir sıkıntı yoktur. Fakat söz konusu cihazların profesyonellerce periyodik olarak bakımlarının yapılmaması durumunda oluşan kirliliklerin çok riskli olduğu da bilimsel kaynaklarca belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !