Bilecik'te 'Korumalı İşyerleri İl Komisyonu Toplantısı' Yapıldı

Haber Tarihi : 09.05.2014 16:29:12 Bilecik'te Korumalı İşyerleri İl Komisyonu toplantısı Vali Yardımcısı Mustafa Güney başkanlığında yapıldı.
A +   A -


Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Güney, 5378 sayılı Engelliler ve Korumalı İşyerleri Yönetmeliği'ne dayanılarak oluşturulan komisyonun amacının, istihdamı çok zor olan zihinsel veya ruhsal engelli vatandaşlara iş sağlayarak korumalı işyerlerine izin vermek olduğunu bildirdi.

Korumalı işyerlerinin açılması için devletin birçok teşvik verdiğini bildiren Güney, "5378 sayılı yasanın 3. maddesi uyarınca, korumalı işyeri, iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere mesleki rehabilitasyon sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerini ifade etmektedir. Kanunun gerekçesinden de anlaşılacağı üzere bu işyerlerinde engellilik durumu ve derecesi nedeniyle açık işgücü piyasasında istihdam edilemeyen zihinsel ve ruhsal ve duygusal engellilerin işe yerleştirilmeleri ve onların hem üretken olmaları hem de işe uyum yoluyla toplumsal yaşama katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır. İşte yeni yasa bu işyerlerinin devamlılığının desteklenmesini sağlayacak bir takım teşvikler getirmektedir. Gelir ve kurumlar vergisi indirimi; öncelikle her bir engelli vatandaş için azami 5 yıl süre ile uygulanmak ve yıllık olarak indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150'sini aşmamak üzere, korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan miktarlar da dahil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100 tutarında korumalı işyeri indiriminin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınması ile korumalı işyerlerinin kurulmasının teşvik edilmesi amaçlanmıştır" dedi.

Korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100 oranında korumalı işyeri indiriminin her bir engelli çalışan için azami 5 yıl süre ile uygulandığını ve yıllık olarak indirilecek tutarın, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150'sini aşmadığını da anlatan Güney, şöyle devam etti:
"Ücret teşvikleri, 4857 sayılı iş kanununa eklenen madde ile korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretlerine yönelik bazı devlet destekleri getirilmiştir. Buna göre korumalı iş yerlerinde çalıştırılan engellilere işverenlerince verilecek aylık maaşlarının 374 lirası işsizlik sigortası fonundan işverene ödenecektir. 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 2'nci maddesi kapsamındaki illerdeki korumalı iş yerlerinde ve korumalı işyerlerinde zorunlu sayının üstünde çalıştırılan her engelli için ilaveten yüzde 20 fazla ödeme yapılacaktır. Bu ödemelerde de işsizlik sigortası fonundan işverene ödenecektir. İşsizlik sigortası işveren payı giderleri arasında önemli bir yer tutan işveren işsizlik sigorta prim hisselerinin işsizlik sigortası fonundan karşılanması suretiyle korumalı işyerlerinin desteklenmesi ve bu işyerlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla; 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununun 49'uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilerin işsizlik sigortası işveren payı hazine tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır.Çevre temizlik vergisi istisnası; belediye gelirleri kanununun mükerrer 44'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 'öğrenci yurtları' ibaresinden sonra gelmek üzere 'korumalı işyerleri' ibaresi eklenmiş ve böylece korumalı işyeri statüsündeki yerlerin çevre ve temizlik vergisine tabi olmamaları sağlanmıştır."


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !