Bilecik'te Teknopark Çalışmaları

Haber Tarihi : 17.05.2018 15:08:50 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknopark konularında bilgilendirme yapıldığı bildirildi.
A +   A -

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, yenilikçi ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet göstererek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamak, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin iş birliğini sağlayarak, ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek amacıyla teşvikler ve mali uygulamalar ile bölgelerde şirket kurma süreçleri ve destekler hakkında sunum yapıldığı belirtildi.

Teknoparkta yer alınabilmesi için projenin olması, üretim verilmesi ve fiilen teknokent içinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin anlatıldığı bilgilendirme toplantısında, teknoloji geliştirme bölgelerinde mali yaşam döngüsü, bölgede yer alma ve oluşum şartları, teknoparkta yer almanın vergisel boyutlarının anlatıldığı kaydedildi.