Okul Servis Araçları Yönetmeliği Eleştirisi

Haber Tarihi : 30.10.2017 15:25:42 Bilecik Aile Hekimliği Derneği Başkanı ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sevilay Seval, yeni Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne göre okul servis şoförü ve rehber personeli için yılda bir kez aile hekiminden rapor alma şartı getirilmesini eleştirdi.
A +   A -

Konu hakkında açıklama yapan Dr. Sevilay Seval, aile hekimlerine mevzuatlar ile belirlenmiş görev tanımlamalarında yeri olmayan, iş yükünü artıran, kriteri belli olmayan yeni sorumluluklar verildiğini hatırlattı. Dr. Seval, "Sağlık Bakanlığımızın yer almadığı toplantı sonucunda diğer dört bakanlıkça okul servis şoförü ve rehber personelin yılda bir kez aile hekiminden ’kriteri ve içeriği belli olmayan’ rapor alması şartı getirilmiştir. Anlıyor ve görüyoruz ki; personeli olduğumuz ve sağlık alanın da karar verici olması gereken Bakanlığımıza hiçbir şekilde danışılmamıştır. Başka Bakanlıklar günlük uygulamalarımız konusunda karar verici konuma geçiyor. Yine kargaşa, yine belirsizlik ve yine sağlık çalışanına şiddete yönelecek bir iş yükü. Oysa bizim önceliğimiz, ülke vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın can güvenliği ve sağlığıdır. Bu nedenle büyük bir fırsatı bu düzenlemeyi yapan diğer bakanlıklar ve kurumlar aslında ellerinin tersi ile itiyorlar. Aile hekimleri olarak bizler, Avrupa Birliği kriterlerine uygun olarak değiştirilen bu yönetmeliği ebetteki çok olumlu buluyoruz. Bu kapsamda biz, sağlık alanın da üzerimize düşen görevleri yapmaya da hazırız. Ancak ortada göz önünde bulundurulması gereken ve bizlerden kaynaklanmayan çok çeşitli sorunların mevcut olduğu da unutulmamalı. Ve yine üzülerek görüyoruz ki, kamu otoritesi ve karar verici pozisyonda olanlar, birinci basamağın temel evrensel kurallarından ve uygulamalarından habersiz uygulamalar içindeler. Servis şoförlerinden istenen sağlık şartları mevzuatlarla bellidir. Ancak servis şoförü olmak için D sınıfı ehliyet süresi ve psikoteknik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Aile hekimlerin her servis şoförü olmaya uygunluk raporu için bu iki şartı araması gerekir” ifadelerine yer verdi.

“Psikoteknik açıdan aile hekimlerinin değerlendirme yetkisi yoktur”

Dr. Seval açıklamasının devamında, aile hekimleri olarak şartlara göre kişinin servis sürücüsü olup olamayacağı konusunda rapor düzenlediklerini belirterek, “5 yıllık süreler bu şekilde kadük hale gelmiş olur. Psikoteknik açıdan zaten aile hekiminin değerlendirme yetkisi yoktur. Görevi ve uzmanlık alanı da değildir. Çünkü bugünkü Resmi Gazetede olan şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor almak, maddesindeki söz konusu yetkili sağlık kuruluşları 18 Temmuz 1997 tarih ve 23053 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 79’uncu maddesi uyarınca kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezleri ve psikiyatri uzmanlarıdır. Nörolojik muayenesi, psikolojik ve ruh sağlığı muayenesi, psikoteknik testleri, kapsamlı göz muayenesi, işitme testi, yaşa ve var olan risklere göre periyodik sağlık muayenelerinin hiç birisi, birinci basamak sağlık tesislerinde mevcut fiziki donanımlar göz önüne alındığında, yapılması mümkün değildir. Yapılamayan bu çok gerekli testler ve muayeneler nedeni ile hiç kimseye servis sürücü belgesi verilemeyecek olması aslında genel çerçeveden baktığımız da birçok servislerin karıştığı kazaların önüne geçilmesine, ölümlerin ve sakat kalmaların azalmasına ve de her yıl çok büyük meblağlar harcadığımız maddi hasarlara ödenecek kaynakların da azalmasına olanak sağlayacaktır. Ama bizim için asıl önemlisi bu raporların birinci basamakta verilmemesi ile uyuşturucu ve türevi madde bağımlıları, psikiyatrik rahatsızlığı olanlar ve fizyolojik olarak bu işi yapmaya uygun olmayanlar, şiddet yanlıları tespit edilerek olası vahim sonuçlardan geleceğimiz olan çocuklarımız korunacaktır. Sonuç olarak; Bu çok kapsamlı olması gereken servis şoförlerine düzenlenecek raporların, birinci basamak sağlık kuruluşların da ve şartlarında tek hekim tarafından düzenlenmesinin mümkün olmadığı ortadadır. Bu nedenle talebimiz, eğer gerçekten amaca hizmet etmek isteniyorsa bu raporların, Aile Sağlığı Merkezlerince değil konunun uzmanlarının bir arada olduğu tam donanımlı hastaneler olmalıdır” dedi.