Şeyh Edebali Üniversitesi'nin Tıp Bilişimi Alanında Yürüttüğü AB Projesi Örnek Proje Seçildi

Haber Tarihi : 08.02.2018 11:33:40 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin tıp bilişimi alanında yürüttüğü Avrupa Birliği (AB) Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından AB projeleri arasında örnek proje seçilerek başarıyla tamamlandı.
A +   A -

2015 yılında AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “ELearning Platform for Medical Informatics to Improve Vocational and ICT Practice / E-MEDIVIP (Tıp Bilişiminde Mesleki ve Bilgi İletişim Teknolojileri Becerilerinin Artırılması için EÖğrenme Ortamı Tasarımı) isimli AB projesi başarılı bir şekilde tamamlandı. Projede beş ulusal; Almanya ve İspanya’dan olmak üzere iki de uluslararası ortak yer alarak, projeye katkı sağladı.

Proje kapsamında; tıp bilişimi eğitimi almış kişilerin becerilerinin uluslararası standartlara göre geliştirilmesi, yaşam boyu öğrenme kapsamında iş gücü piyasasında uygulama etkinliğinin sağlanması, iş gücü piyasasında hizmet gücünün arttırılması, piyasa ihtiyaçlarına göre mesleki eğitim konusunda çalışan eğitimcilerin yeterliliklerinin arttırılması, sağlık alanında her kademede çalışan ve öğrenim görenlerin mesleki yeterliliklerinin arttırılması hedeflendi ve buna yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla bir eöğrenme ortamı tasarlandı. Proje kapsamında elde edilen tüm çıktılar tasarlanan e-öğrenme platformuna yüklendi ve isteyen herkesin bu çıktılardan ücretsiz olarak yararlanması sağlandı. Tıp Bilişimi alanında birçok ders modülünün bulunduğu platformda ayrıca Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, Tıbbi Ölçüm ve Görüntüleme Cihazları ve Karar Destek Sistemleri hakkında içerikler yer aldı. Proje kapsamında tüm paydaşların katılımıyla, biri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde, biri Sakarya Üniversitesi’nde ve diğerleri de Berlin ve Barselona’da olmak üzere toplam dört toplantı gerçekleştirildi.

Proje yürütücüsü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Emre Dandıl, proje sürecinin son derece verimli geçtiğini belirterek, geliştirilen e-öğrenme ortamı ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde şu ana kadar yaklaşık 5 bin kişiye eğitim verildiğini söyledi.

Verilen eğitimler sonunda yaptıkları değerlendirme anketlerinin sonuçlarına göre, proje içeriklerinin kişilerin mesleki becerilerini arttırdığını ve ilgili konularda eksiklerinin giderilmesine katkı sağladığını ifade eden Dandıl, proje kapsamında Antalya’da bir uluslararası kongre, Ankara’da bir ulusal sempozyum, Bilecik ve Sakarya’da da birer çalıştay düzenlendiğini ve proje sonuçlarının ilgili kişiler ile paylaşılarak değerlendirildiğini belirtti.

Proje sonuçlarının ve içeriklerin değerlendirilmeye devam ettiğini ve tüm paydaşların proje sonuçlarından memnun olduğunu söyleyen Dandıl, uzun vadede projeden çok daha olumlu sonuçlar alınacağını dile getirerek, öncelikle Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetimi ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı olmak üzere projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.